FAQ - INTERNET

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów: 

Czy Internet jest limitowany?
Nie wprowadzamy żadnych limitów danych.
Jakie pakiety Internetu są dostępne?
Dostępność pakietów zależy od możliwości technicznych w miejscu zainstalowania usługi oraz od promocji, która obowiązuje w danym czasie. Aby otrzymać szczegółowych informacji prosimy o kontakt na nr infolinii 61 6699000 lub o pozostawienie zgłoszenia w formularzu kontaktowym.
Czy mogę skorzystać z Internetu dostarczanego drogą światłowodową?
Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, konieczne jest sprawdzenie możliwości technicznych, w miejscu planowanego zainstalowania usługi. W celu sprawdzenia możliwości technicznych prosimy o kontakt na nr infolinii 61 6699000 lub o pozostawienie zgłoszenia w formularzu kontaktowym.
Czy w ofercie posiadają Państwo internet mobilny?
Nie, w obecnej chwili jeszcze nie mamy takiej możliwości.

Pomoc techniczna: 

Jak podłączyć modem ZTE z routerem / dekoderem?
 1. Patchcord światłowodowy, idący od gniazdka światłowodowego, należy podłączyć do portu PON w Modemie (pomarańczowa ramka).
2.W przypadku usługi Internetu, należy podłączyć przewód UTP (skrętkę) do portu LAN1 po stronie modemu i portu WAN po stronie routera (czerwona ramka). W przypadku braku routera, drugi koniec należy podłączyć do karty LAN w komputerze.
3.W przypadku usługi telewizji, należy podłączyć przewód UTP (skrętkę) do jednego z portów LAN2/LAN3/LAN4 po stronie modemu i portu LAN po stronie dekodera (zielona ramka).
Jak podłączyć modem Coresess z routerem / dekoderem?
1.Patchcord światłowodowy, idący od gniazdka światłowodowego, należy podłączyć do portu EPON w Modemie (pomarańczowa ramka).2.W przypadku usługi Internetu, należy podłączyć przewód UTP (skrętke) do portu LAN1 po stronie modemu i portu WAN po stronie routera (czerwona ramka). W przypadku braku routera, drugi koniec należy podłączyć do karty LAN w komputerze.3.W przypadku usługi telewizji, należy podłączyć przewód UTP (skrętke) do jednego z portów LAN2/LAN3/LAN4 po stronie modemu i portu LAN po stronie dekodera (zielona ramka).
* główny włącznik musi być w pozycji ON
Jak podłączyć mikrotik z routerem/dekoderem?
1.Główny przewód UTP (skrętkę) idący do mieszkaniam należy podłączyć do portu LAN1/PoE w mikrotiku (pomarańczowa ramka).
2.W przypadku usługi Internetu, należy podłączyć przewód UTP (skrętkę) do portu LAN2 po stronie mikrotika oraz portu WAN po stronie routera (czerwona ramka). W przypadku braku routera, drugi koniec przewodu należy podłączyć do karty LAN w komputerze.

3.W przypadku usługi telewizji, należy podłączyć przewód UTP (skrętkę) do jednego z portów LAN3/LAN4/LAN5 po stronie modemu i portu LAN po stronie dekodera (zielona ramka).
 
Jak podłączyć zasilacz POE?
 
1.Przewód UTP (skrętkę) idący od anteny, należy podłączyć do portu PoE w zasilaczu PoE (czerwona ramka).
2.Kolejnym przewodem UTP łączymy port LAN po stronie zasilacza PoE, z portem WAN w routerze lub portem LAN w karcie sieciowej komputera (zielona ramka).
 
Jak podłączyć router TP-link z komputerem?
1.W przypadku sieci Ethernet, główny przewód UTP(skrętkę) idący do mieszkania, należy podłączyć do portu WAN w routerze (czerwona ramka).2.W przypadku sieci Ethernet z mikrotikiem jeden koniec przewodu UTP(skrętki), należy podłączyć do portu LAN2 w mikrotiku, natomiast drugi koniec przewodu, należy podłączyć do portu WAN w routerze (czerwona ramka).3.W przypadku sieci PON jeden koniec przewodu UTP(skrętki),należy wpiąć do portu LAN1 w modemie, natomiast drugi koniec, należy podłączyć do portu WAN w routerze (czerwona ramka).4.Kolejnym przewodem UTP, należy połączyć jeden z portów LAN w routerze (zielona ramka) z kartą LAN w komputerze stacjonarnym/ laptopie.
*podłączenie modemu i mikrotika opisane jest w punktach 1-3.
Co zrobić gdy na modemie świeci czerwona dioda LOS?
1. Wyłącz modem z prądu.
2. Sprawdź podłączenie patchcordu zarówno po stronie modemu, jak i gniazdka światłowodowego.
3. Podłącz ponownie modem do zasilania.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Działem Technicznym.
Co zrobić w przypadku brak usługi przy połączeniu kablowym (bezpośrednim) do modemu?
1.Wyłącz modem z prądu.
2.Sprawdź podłączenie przewodu UTP (skrętki) zarówno po stronie modemu, jak i karty LAN w komputerze. Końcówka przewodu UTP po stronie modemu musi być wpięta do portu LAN1.
3.Podłącz ponownie modem do zasilania.
4.Sprawdź czy karta sieciowa w komputerze jest włączona / zainstalowana.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj sie z Działem Technicznym.
Co zrobić w przypadku brak usługi przy połączeniu kablowym (bezpośrednim) w sieci Radio?
1.Sprawdź podłączenie przewodów UTP do zasilacza POE (patrz punk 4.).
2.Wyłącz zasilacz POE z prądu, na około 30 sekund.
3.Włącz ponownie zasilacz do prądu i odczekaj około 2-3 minut na połączenie się anteny z nadajnikiem.
4.W przypadku posiadania urządzenia pośredniczącego(np router, access point), należy podłączyć się bezpośrednio do komputera i sprawdzić działanie usługi.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj sie z Działem Technicznym.
Co zrobić z niską prędkością lub zrywaniem Internetu przy połączeniu bezprzewodowym?
W przypadku problemów na połączeniu WIFI, w pierwszej kolejności należy sprawdzić,
czy te same nieprawidłowości pojawiają się przy połączeniu kablowym. Jeśli działanie usługi przy tym połączeniu jest prawidłowe, możesz spróbować poprawić zasięg WIFI poprzez:
– zmianę kanału, na którym nadawany jest sygnał WIFI – opcja zmiany kanału dostępna jest na stronie konfiguracyjnej routera;
– ustawienie routera w miejscu, gdzie między nim a urządzeniami odbiorczymi jest najmniej przeszkód (jak np. ściany, meble itp);
– ustawienie routera w jak największej odległości od źródeł promieniowania elektromagnetycznego (np. telewizora, telefonu bezprzewodowego i innych urządzeń elektrycznych);
– zmianę kierunku położenia anteny zewnętrznej w routerze
Co zrobić z niską prędkością lub zrywaniem Internetu przy połączeniu kablowym?
1.Wyłącz modem/mikrotik z zasilania.
2.Upewnij się, że przewód ethernet (utp) jest dobrze dociśnięty zarówno po stronie modemu, jak i komputera/routera.
3.Włącz ponownie modem/mikrotik do zasilania.
4.W przypadku posiadania urządzenia pośredniczącego (np. router, access point), należy podłączyć się bezpośrednio do komputera i sprawdzić działanie usługi.
Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
Jak sprawdzić prędkość swojego połączenia?
 1. W przypadku badania prędkości połączenia internetowego, w pierwszej kolejności należy połączyć komputer przewodem ethernet bezpośrednio z siecią/modemem/mikrotikiem (pomiar przez urządzenia pośredniczące jak np. router lub na połączeniu WIFI, w niektórych przypadkach może zaniżyć wynik testu).
2. Upewnij się, że wszystkie aplikacje korzystające z usług sieciowych oraz inne karty w przeglądarce są wyłączone.
3. Wejdź na stronę z testerem łącza internetowego i wykonaj test.
Dlaczego nie osiągam prędkości powyżej 100 Mb/s, mimo iż mój pakiet internetowy jest wyższy?
W przypadku klientów posiadających pakiety powyżej 100 Mb/s, należy się upewnić, iż używany sprzęt sieciowy (jak np. router, switch lub karta sieciowa) posiada porty/kartę LAN o przepustowości 1 Gb/s. Jeśli przepustowość danego urządzenia sieciowego będzie niższa (np. 100 Mb/s – wcześniejszy standard) prędkość Internetu na testerze nie przekroczy 100 Mb/s.
Konfiguracja routera TP-Link wr840N
1.Połącz router z komputerem poprzez przewód ethernet (utp)
2.Uruchom przeglądarkę internetową i w pole adresu wpisz adres bramy(routera), zazwyczaj jest to 192.168.1.1 lub 192.168.0.1
3.Po pojawieniu się okna logowania, należy wpisać w polach “nazwa użytkownika” oraz “hasło” słowo “admin”. Są to domyślne wartości przy ustawieniach fabrycznych routera.
4.Po zalogowaniu sie do strony konfiguracyjnej routera należy wybierać zakładkę “Quick setup” i wcisnąć przycisk “Dalej”
5.następnie należy wybieramy opcję “Dynamic IP” i wcisnąć przycisk “Dalej”
6.kolejnym kroku należy zaznaczyć opcje “nie klonuj adresu MAC” i wcisnąć przycisk “Dalej”
7.Następnie należy wpisać nazwę sieci wifi, wybrać typ szyfrowania (zalecany WPA-2), wpisać hasło do sieci wifi oraz wybrać kanał nadawania. Wszystkie ustawnie należy zatwierdzić przyciskiem “Dalej”
8.Na ostatnie planszy należy wcisnąć przycisk “Zakończ” i poczekać na restart routera. Po jego ponownych uruchomieniu zostaną wprowadzone zmiany
Jak zmienić kanał sygnału Wifi w routerze Tp-link wr840N
1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pole adresu wpisz adres bramy (routera), zazwyczaj jest to 192.168.1.1 lub 192.168.0.1
2.Po pojawieniu się okna logowania należy wpisać w polach “nazwa użytkownika” oraz “hasło” słowo “admin”. Są to domyślne wartości przy ustawieniach fabrycznych routera.
3.Następnie należy wybierać zakładkę “Wireless” i w polu “Channel” zmienić wartość z “auto” na “1-11
  1. W celu zapisania ustawień wciskamy przycisk “Save
Co zrobić z dużą ilością reklam w przeglądarce internetowej?
W przypadku dużej ilości reklam pojawiających się w przeglądarce z której korzystasz lub “wyskakujących okienek” (pop-up), należy pamiętać, że reklamy te nie są generowane przez Operatora, lecz przez usługodawców stron WWW. Jednym z rozwiązań na uniknięcie nadmiernych reklam jest instalacja tzw. wtyczek blokujących reklamy tj. aplikacji, które wpływają na funkcjonowanie programu do przeglądania stron internetowych. Zainstalowanie tego typu wtyczek pozwoli na zablokowanie większości niechcianych materiałów marketingowych(nie będą się wyświetlać).
Ważne! Przed zainstalowaniem danej wtyczki, należy zapoznać się z regulaminem korzystania z aplikacji, gdyż Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające aplikacje.
Co zrobić w przypadku problemu z Internetem w konsoli PlayStation/Xbox?
 Do prawidłowego działania niektórych usług na konsolach, konieczne jest przekierowanie dodatkowych portów do urządzenia(playstation/xbox). Wynika to ze standardu NAT3, który jest najbardziej restrykcyjną translacją adresów sieciowych. W celu rozwiązania tego problemów warto uruchomić opcję UPnP na routerze lub Access Point. Opcja ta pozwala m.in. na automatyczne wykrycie i przekierowanie portów, z których korzysta konsola. Sposób uruchomienia usługi UPnP podany jest w instrukcji obsługi danego urządzenia sieciowego.
Autoryzacja urządzeń sieciowych.
W przypadku części sieci (sieć Ethernet i część sieci PON) konieczna jest autoryzacja urządzenia sieciowego w celu poprawnego działania usługi Internetu. Komunikat autoryzacyjny pojawia się w momencie wymiany sprzętu sieciowego (komputera bądź routera) lub zmiany adresu MAC danego urządzenia. W takim wypadku, należy spisać adres MAC podany w komunikacie i skontaktować się z Działem Technicznym. 
W sieci Serv-Net może być autoryzowane w danym momencie tylko jedno urządzenie. W przypadku chęci korzystania z usługi na kilku urządzeniach, konieczne jest zaopatrzenie się i zautoryzowanie routera, który będzie przydzielał adresy IP w sieci lokalnej.
Jak sprawdzić swój adres IP?
W przypadku części sieci (sieć Ethernet i część sieci PON) konieczna jest autoryzacja urządzenia sieciowego w celu poprawnego działania usługi Internetu. Komunikat autoryzacyjny pojawia się w momencie wymiany sprzętu sieciowego (komputera bądź routera) lub zmiany adresu MAC danego urządzenia. W takim wypadku należy spisać adres MAC podany w komunikacie i skontaktować się z Działem Technicznym. 
W sieci Serv-Net może być autoryzowane w danym momencie tylko jedno urządzenie. W przypadku chęci korzystania z usługi na kilku urządzeniach, konieczne jest zaopatrzenie się i zautoryzowanie routera, który będzie przydzielał adresy IP w sieci lokalnej.