FAQ - TELEFON

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów: 

Czy aby skorzystać u usługi Telefonii stacjonarnej sieci Serv-Net muszę dokonać zmiany numeru telefonu?
Aby skorzystać z usługi sieci Serv-Net nie ma konieczności zmiany numeru telefonu. Jest możliwość przeniesienia numeru od dotychczasowego OPERATORA do naszej sieci.
Jakie są koszty przeniesienia numeru do Państwa sieci?
Przeniesienie numeru jest bezpłatne. Realizujemy wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru od dotychczasowego OPERATORA. W każdej taryfie oferujemy bezpłatną pocztę głosową, przekierowanie połączeń, połączenia oczekujące, połączenia trójstronne i wiele innych przydatnych funkcji.
Czy aby przenieść numer do sieci Serv-Net muszę rozwiązać umowę u dotychczasowego OPERATORA?
Realizujemy wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru od dotychczasowego OPERATORA. Rozwiązanie umowy uniemożliwi przeniesienie numeru.
Co to są połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe?
Połączenia lokalne i strefowe, to połączenia wykonywane do Abonentów w tej samej strefie numeracyjnej.
Połączenia międzystrefowe, to połączenia wykonywane pomiędzy Abonentami należącymi do różnych stref numeracyjnych.
Czy można u Państwa otrzymać biling?
Tak. Biling za szczegółowe połączenia telefoniczne jest wydawany w formie załącznika do faktury, za dodatkową opłatą 5,00 zł miesięcznie.
W jaki sposób można zgłosić awarię telefonu?
Zgłoszenia awarii lub usterki można dokonać telefonicznie, kontaktując się na Infolinię pod numer (61) 6699000 wew. nr 3 bądź e-mailowo, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Pomoc techniczna: 

Podłączenie telefonu do bramki VOIP
Główny przewód UTP, należy podłączyć do portu Internet (oznaczony na niebiesko).
– W przypadku modemu corecess, drugi koniec przewodu UTP należy podłączyć do portu LAN4.
– Przewód telefoniczny podłączamy do portu phone1/phone2 w bramce VOIP (oznaczone na zielono) oraz portu LINE w aparacie telefonicznym.
Co zrobić w przypadku braku sygnału w słuchawce?
Sprawdź czy końcówki przewodu telefonicznego są prawidłowo dociśnięte zarówno po stronie aparatu telefonicznego, jak również po stronie modemu/gniazdka telefonicznego. W przypadku modemu ZTE port telefoniczny oznaczony jest jako “post1/post2”, w przypadku modemu corsses jako “phone1/phone2”.
1. Sprawdź czy problem nie dotyczy aparatu telefonicznego – użyj innego aparatu.
2. Wyłącz modem z zasilania na około 30 sekund. Jeśli po ponownym uruchomieniu problem nadal będzie występować, skontaktuj się z działem technicznym.
Co zrobić w przypadku zakłóceń podczas rozmowy?
– Sprawdź czy aparat telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
– Jeśli używasz telefonu bezprzewodowego, upewnij się, że baza aparatu nie stoi blisko ewentualnych źródeł zakłócenia, np. modemu, telewizora, głośnika.
– Sprawdź czy problem nie dotyczy aparatu telefonicznego – użyj innego aparatu.
– Wyłącz z zasilania modem/bramkę voip na około 30 sekund.
Jeśli problem nadal będzie występować, skontaktuj się z Działem Technicznym.
Co zrobić, gdy na aparacie nie wyświetla sie numer przychodzący?
Sprawdź czy w aparacie telefonicznym aktywna jest funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie numeru (aktywacja usługi powinna być opisana w instrukcji obsługi aparatu).
Jeśli ustawienia aparatu telefonicznego są prawidłowe, należy skontaktować się działem technicznym w celu weryfikacji czy usługa odpowiedzialna za wyświetlanie numeru jest aktywna w profilu klienta.
Wybieranie numeru pulsowe/tonowe.
Do korzystania z usługi telefonu w sieci Serv-Net konieczne jest posiadanie aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym. Większość aparatów telefonicznych ma domyślnie ustawione wybieranie tonowe. Rozpoznasz je po tym, że podczas wybierania numeru w słuchawce będzie słychać różne tony. Z kolei przy wybieraniu pulsowym podczas wybierania numeru słychać będzie charakterystyczne „terkotanie”. Tryb wybierania numeru można zmienić zazwyczaj poprzez przyciśnięcie przycisku “tone/pulse” na aparacie telefonicznym.