FAQ - TELEWIZJA

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów: 

Gdzie można uzyskać ofertę programową kanałów dostępnych w poszczególnych pakietach?
Ofertę programową można sprawdzić na stronie internetowej www.serv-net.pl w zakładce Telewizja Cyfrowa.
Czy opłacając abonament w Serv-Net muszę uiszczać opłatę za abonament radiowo-telewizyjny?
Tak. Abonament radiowo-telewizyjny jest formą opłaty od posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Jest obowiązkowy i niezależny od OPERATORA telewizji kablowej. Należy go opłacać niezależnie od abonamentu Telewizji w naszej sieci.
Ile telewizorów mogę podłączyć pod jeden dekoder?

Pod jeden dekoder można podłączyć tylko jeden telewizor. Jeżeli odbiorników jest więcej, mogą Państwo na każdym z nich korzystać z Telewizji Cyfrowej sieci Serv-Net. Jest to opcja MULTIROOM – do każdego odbiornika otrzymają Państwo osobny dekoder.

Czy mają Państwo w ofercie usługę Telewizji Analogowej?
Nie wykonujemy nowych podłączeń usługi Telewizji Analogowej. W tym momencie podłączamy tylko usługę Telewizji Cyfrowej.
Jak mogę zgłaszać usterki Telewizji?

Usterki można zgłaszać telefonicznie pod numerem infolinii: 61 669 9000 (Dział techniczny-numer wewnętrzny 3). Godziny pracy infolinii Technicznej: Poniedziałek – Piątek  09:00-22:00, Sobota 09:00-18:00. W Niedziele oraz Święta infolinia jest nieczynna.
Usterki można zgłaszać również e-mailowo na adres: info@serv-net.pl.
Zgłaszając usterkę należy pamiętać o podaniu numeru klienta nadanego w naszej sieci. Numer klienta znajduje się na każdej fakturze, w prawym górnym rogu.

Czy istnieje możliwość dokupienia dodatkowych pakietów?

Tak. Posiadamy szeroki wybór dodatkowych pakietów zarówno tematycznych, jak i pakietów Premium.
Aktywację można zgłaszać w Biurze Obsługi Abonenta telefonicznie, pod numerem infolinii: 61 669 9000 (Biuro Obsługi- numer wewnętrzny 1 lub 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. W Sobotę, Niedzielę oraz Święta infolinia jest nieczynna).
Aktywację można zgłosić również e-mailowo na adres: info@serv-net.pl.
Zgłaszając aktywację pakietu należy pamiętać o podaniu numeru klienta nadanego w naszej sieci. Numer klienta znajduje się na każdej fakturze, w prawym górnym rogu.

Na jaki czas zawierana jest umowa?
Okres umowy uzależniony jest od promocji, z której Abonent będzie chciał skorzystać. Każdy regulamin i cennik promocji reguluje tę kwestie. Przeważnie umowa zawierana jest na okres 12 lub 24 miesięcy.
Posiadam Telewizję Analogową. Czy mogę przejść na korzystanie z usługi Telewizji Cyfrowej? Z czym to się wiąże ?

Przejście z telewizji analogowej na cyfrową, wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy oraz z podłączeniem dekodera. Każda osoba, która skorzysta z usługi telewizji cyfrowej otrzymuje od nas dekoder cyfrowy, za pośrednictwem którego przesyłany jest sygnał wyższej jakości.

Pomoc techniczna: 

Dekoder Motorola VIP1003:

Podłączenie.
Podłącz jeden koniec przewodu UTP (skrętki) do portu LAN w dekoderze (oznaczony na zielono), a drugi do portu LAN2-4 w modemie lub LAN3-5 w przypadku mikrotika (podłączenie modemu/mikrotika opisane jest w pomocy technicznej dotyczącej Internetu).
2. Następnie przewód HDMI/Euro idący od telewizora podłącz do gniazda w dekoderze. Gniazdo oznaczone na czerwono dotyczy przewodu HDMI, niebieskie natomiast dotyczy przewodu EURO.
3.Na końcu podłącz przewód zasilający dekoder i uruchom urządzenie za pomocą pilota.
Ważne! Aby sygnał telewizyjny był prawidłowo odbierany, w ustawieniach telewizora należy wybrać prawidłowe źródło sygnału (w zależności od aktywnego portu w telewizorze). Źródło sygnału można zmienić za pomocą przycisku source/input na pilocie od telewizora.

Zmiana kategorii kanałów.
Dekoder Motorola ma możliwość filtrowania listy kanałów na podstawie tematyki programu. W celu wybrania danej kategorii kanałów, należy wcisnąć strzałkę w prawo na pilocie, a następnie w dostępnym menu przejść do interesującej nas pozycji i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Od tej pory na liście kanałów dostępne będą tylko programy z danej kategorii.
Aby powrócić do pełnej listy kanałów, należy wybrać kategorie “wszystkie kanały“.
Zmiana źródła dźwięku/wersji językowej.
Aby zmienić źródło dźwięku /wersje językową, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera, a następnie w dostępnym menu wybrać interesująca nas wersje dźwięku i zatwierdzić przyciskiem OK.
Domyślnie na każdym kanale wybrana jest polska ścieżka dźwiękowa.
Włącznie napisów dla danego programu.
Aby włączyć/wyłączyć napisy, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera.  Po pojawieniu się planszy “Wersje dźwiękowe”, należy wcisnąć strzałkę w prawo i w dostępnym menu wybrać interesującą nas wersję napisów. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.
Ważne! Funkcja napisów może być niedostępna na części kanałów.
Własna lista kanałów.
1.Aby ustawić własną listę kanałów, należy wcisnąć przycisk menu na pilocie od dekodera i wybrać kategorie Ustawienia. Następnie należy wybrać pole “ustawienia kanałów” i przejść do pozycji “ulubione kanały“.
2.Po wyświetleniu się listy kanałów, należy zaznaczyć kanały, które mają znaleźć sie na nowej liście TV (aby zaznaczyć dany program, należy wybrać go na liście i potwierdzić przyciskiem OK).
3. Po zakończeniu tworzenia listy, wcisnąć przycisk “back”. Nowa lista będzie dostępna w kategorii pod nazwą “ulubione“.
Przewodnik po programach.
Przewodnik po programach odpowiada za wyświetlenie informacji o audycjach telewizyjnych na konkretnych kanałach. Aby go wyświetlić, należy wcisnąć przycisk guide na pilocie od dekodera. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć przycisk “exit“.
Artefakty na części/wszystkich kanałach.
W przypadku pojawienia się artefaktów /stopklatek w czasie transmisji programu należy:
1.Sprawdzić czy przewód UTP jest prawidłowo dociśnięty zarówno po stronie dekodera, jak i modemu światłowodowego / mikrotika.
2.Wyłączyć modem i dekoder z zasilania. Po 30 sekundach, należy uruchomić ponownie modem, odczekać około 3min (czas potrzebny do pełnego uruchomienia modemu) i podłączyć dekoder do zasilania.
Jeśli problem nadal będzie występować, należy skontaktować sie z Działem Technicznym.

Dekoder Ariss VIP 1103

Podłączenie.
1.Podłącz jeden koniec przewodu UTP (skrętki) do portu LAN w dekoderze (oznaczony na zielono), a drugi do portu LAN2-4 w modemie lub LAN3-5 w przypadku mikrotika (podłączenie modemu/mikrotika opisane jest w pomocy technicznej dotyczącej Internetu).
2.Następnie przewód HDMI idący od telewizora podłącz do gniazda w dekoderze. Gniazdo HDMI oznaczone jest na czerwono.
3.Na końcu podłącz przewód zasilający dekoder i uruchom urządzenie za pomocą pilota.
Ważne! Aby sygnał telewizyjny był prawidłowo odbierany, w ustawieniach telewizora należy wybrać prawidłowe źródło sygnału (w zależności od aktywnego portu w telewizorze). Źródło sygnału można zmienić za pomocą przycisku source/input na pilocie od telewizora.

Zmiana kategorii kanałów.
Dekoder Motorola ma możliwość filtrowania listy kanałów na podstawie tematyki programu. W celu wybrania danej kategorii kanałów, należy wcisnąć strzałkę w prawo na pilocie, a następnie w dostępnym menu przejść do interesującej nas pozycji i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Od tej pory na liście kanałów dostępne będą tylko programy z danej kategorii.
Aby powrócić do pełnej listy kanałów, należy wybrać kategorie “wszystkie kanały“.
Zmiana źródła dźwięku/wersji językowej.
Aby zmienić źródło dźwięku /wersje językową, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera, a następnie w dostępnym menu wybrać interesującą nas wersję dźwięku i zatwierdzić przyciskiem OK.
Domyślnie na każdym kanale wybrana jest polska ścieżka dźwiękowa.
Włącznie napisów dla danego programu.
Aby włączyć/wyłączyć napisy, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera. Po pojawieniu się planszy “Wersje dźwiękowe” ,należy wcisnąć strzałkę w prawo i w dostępnym menu wybrać interesującą nas wersję napisów. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.
Ważne! Funkcja napisów może być niedostępna na części kanałów.
Własna lista kanałów.
1.Aby ustawić własną listę kanałów, należy wcisnąć przycisk menu na pilocie od dekodera i wybrać kategorie Ustawienia. Następnie należy wybrać pole “ustawienia kanałów” i przejść do pozycji “ulubione kanały“.
2.Po wyświetleniu się listy kanałów, należy zaznaczyć kanały, które mają znaleźć sie na nowej liście TV (aby zaznaczyć dany program, należy wybrać go na liście i potwierdzić przyciskiem OK).
3. Po zakończeniu tworzenia listy, wcisnąć przycisk “back”. Nowa lista będzie dostępna w kategorii pod nazwą “ulubione“.
Przewodnik po programach.
Przewodnik po programach odpowiada za wyświetlenie informacji o audycjach telewizyjnych na konkretnych kanałach. Aby go wyświetlić, należy wcisnąć przycisk guide na pilocie od dekodera. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć przycisk “exit“.
Artefakty na części/wszystkich kanałach.
W przypadku pojawienia się artefaktów /stopklatek w czasie transmisji programu należy:
1.Sprawdzić czy przewód UTP jest prawidłowo dociśnięty zarówno po stronie dekodera, jak i modemu światłowodowego / mikrotika.
2.Wyłączyć modem i dekoder z zasilania. Po 30 sekundach, należy uruchomić ponownie modem, odczekać około 3min (czas potrzebny do pełnego uruchomienia modemu) i podłączyć dekoder do zasilania.
Jeśli problem nadal będzie występować, należy skontaktować sie z Działem Technicznym.

Dekoder Albis 8080/8083

Podłączenie.

1. Podłącz jeden koniec przewodu UTP(skrętki) do portu LAN w dekoderze (oznaczony na zielono), a drugi do portu LAN2-4 w modemie lub LAN3-5 w przypadku mikrotika (podłączenie modemu/mikrotika opisane jest w pomocy technicznej dotyczącej Internetu).
2.Następnie przewód HDMI idący od telewizora podłącz do gniazda w dekoderze. Gniazdo HDMI oznaczone jest na czerwono.
3.Na końcu podłącz przewód zasilający dekoder i uruchom urządzenie za pomocą pilota.
Ważne! Aby sygnał telewizyjny był prawidłowo odbierany, w ustawieniach telewizora należy wybrać prawidłowe źródło sygnału (w zależności od aktywnego portu w telewizorze). Źródło sygnału można zmienić za pomocą przycisku source/input na pilocie od telewizora.

Zmiana kategorii kanałów.
Dekoder Motorola ma możliwość filtrowania listy kanałów na podstawie tematyki programu. W celu wybrania danej kategorii kanałów, należy wcisnąć strzałkę w prawo na pilocie, a następnie w dostępnym menu, przejść do interesującej nas pozycji i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Od tej pory na liście kanałów dostępne będą tylko programy z danej kategorii.
Aby powrócić do pełnej listy kanałów, należy wybrać kategorie “wszystkie kanały“.
Zmiana źródła dźwięku/wersji językowej.
Aby zmienić źródło dźwięku /wersje językową, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera, a następnie w dostępnym menu wybrać interesującą nas wersję dźwięku i zatwierdzić przyciskiem OK.
Domyślnie na każdym kanale wybrana jest polska ścieżka dźwiękowa.
Włącznie napisów dla danego programu.
Aby włączyć/wyłączyć napisy, należy wcisnąć żółty przycisk na pilocie od dekodera. Po pojawieniu się planszy “Wersje dźwiękowe”, należy wcisnąć strzałkę w prawo i w dostępnym menu wybrać interesującą nas wersję napisów. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.
Ważne! Funkcja napisów może być niedostępna na części kanałów.
Własna lista kanałów.
1.Aby ustawić własną listę kanałów, należy wcisnąć przycisk menu na pilocie od dekodera i wybrać kategorie Ustawienia. Następnie należy wybrać pole “ustawienia kanałów” i przejść do pozycji “ulubione kanały“.
2.Po wyświetleniu się listy kanałów, należy zaznaczyć kanały, które mają znaleźć się na nowej liście TV (aby zaznaczyć dany program, należy wybrać go na liście i potwierdzić przyciskiem OK).
3. Po zakończeniu tworzenia listy, wcisnąć przycisk “back”. Nowa lista będzie dostępna w kategorii pod nazwą “ulubione“.
Przewodnik po programach.
Przewodnik po programach odpowiada za wyświetlenie informacji o audycjach telewizyjnych na konkretnych kanałach. Aby go wyświetlić, należy wcisnąć przycisk guide na pilocie od dekodera. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć przycisk “exit“.
Artefakty na części/wszystkich kanałach.
W przypadku pojawienia się artefaktów /stopklatek w czasie transmisji programu należy:
1.Sprawdzić czy przewód UTP jest prawidłowo dociśnięty zarówno po stronie dekodera, jak i modemu światłowodowego / mikrotika.
2.Wyłączyć modem i dekoder z zasilania. Po 30 sekundach, należy uruchomić ponownie modem, odczekać około 3min (czas potrzebny do pełnego uruchomienia modemu) i podłączyć dekoder do zasilania.
Jeśli problem nadal będzie występować, należy skontaktować sie z Działem Technicznym.

Dekoder ADB

Podłączenie.
1. Podłącz przewód antenowy do gniazda antenowego w dekoderze(RF IN).
2.Połącz dekoder z telewizorem za pomocą przewodu HDMI lub przewodu Euro.
3.Włóż kartę conax chipem do dołu, w gniazdo w dekoderze(gniazdo znajduje się na froncie panelu przedniego).
4.Podłącz przewód zasilający do gniazda w dekoderze(12v).
5.Wybierz odpowiednie źródło w opcjach telewizora(w zależności od portu w TV, do którego podłączyliśmy dekoder).
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
1.Wciśnij przycisk menu na pilocie od dekodera.
2. Przejdź do kategorii “instalacja” (3 razy strzałka w prawo) i wybierz opcje “ustawienia domyślne”.
3. Następnie potwierdź przyciskiem ok.(wg załączonego obrazka).
4. W kolejnym kroku, przy opcji ustawienia domyślne, należy zmienić wartość na tak (strzałka w prawo) i potwierdzić przyciskiem kontynuuj.(obrazek poniżej).
5. Przy planszy z potwierdzeniem wybierz opcję kontynuuj i potwierdzić przyciskiem ok.
6. Przy planszy podstawowe zasadny wybieramy opcję kontynuuj.
7. Przy planszy “wybierz typ telewizora” wybrać opcję 16:9 w przypadku telewizorów led/lcd lub opcję 4:3 w przypadku telewizorów kineskopowych. Po wyborze opcji wybrać opcję kontynuuj.
8. Przy planszy “szukanie kanałów”, należy poczekać, aż status dojdzie do 100% (około 2-3 min). Po zakończeniu pojawi się plansza rezultat szukania, który należy potwierdzić przyciskiem kontynuuj.
9. Pojawi się plansza – aktualizacja oprogramowania (należy nie wybierać opcji przerwij).
10. Po zakończeniu pojawi się informacja o aktualizacji, którą należy potwierdzić przyciskiem kontynuuj.
Własna lista kanałów.
1.Wcisnąć przycisk menu na pilocie od dekodera.
2.Następnie wybrać kategorię listy ulubionych kanałów i kliknąć Nowa lista tv.
3.Nazwać nową listę kanałów i zatwierdzić przyciskiem ok.(akceptuj).
4.Na nowo utworzonej liście, należy zaznaczyć kanały, które mają się na niej znajdować(wybrany kanał zaznaczamy przyciskiem ok).
5.Po wyborze wszystkich kanałów, zatwierdzić przyciskiem “exit”.
6.Aby nasza nowo utworzona lista zadziałała na dowolnym kanale, trzeba wcisnąć przycisk ok i wybrać ją, poprzez wciśnięcie strzałki w prawo lub lewo.
Kody błędów.
“Błąd E8”
błąd związany jest z brakiem strumienia audio lub video, aby przywrócić prawidłowe działanie dekodera należy w pierwszej kolejności wyłączyć dekoder z zasilania na kilkanaście sekund. Jeśli problem nie ustąpi należy przywrócić dekoder do ustawień fabrycznych (patrz punkt przywracanie do ustawień fabrycznych)
“Błąd E8”
błąd związany jest z brakiem strumienia audio lub video. Aby przywrócić prawidłowe działanie dekodera, należy w pierwszej kolejności wyłączyć dekoder z zasilania na kilkanaście sekund. Jeśli problem nie ustąpi ,należy przywrócić dekoder do ustawień fabrycznych (patrz punkt: przywracanie do ustawień fabrycznych).
“Błąd E0”
W przypadku wystąpienia błędu “E0”, należy sprawdzić podłączenie przewodu antenowego do dekodera lub rozgałęźnika, jeśli takowy jest zamontowany.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
“Problem z kartą sprawdź kartę”
W przypadku tego błędu, należy wyłączyć dekoder z zasilania, a następnie wyjąć kartę conax. Następnie należy przeczyścić chip suchą szmatką i ponownie włożyć kartę do dekodera (chipem do dołu). Jeśli po uruchomieniu dekodera problem nadal będzie występować, należy skontaktować sie z Działem Technicznym.
Brak fonii.
1.Sprawdź połączenie przewodów HDMI/EURO.
2. W przypadku braku fonii na wszystkich kanałach, należy sprawdzić czy nie zostało zmienione źródło dźwięku na dekoderze(należy przytrzymać przycisk zaznaczony kolorem czerwonym na zdjęciu poniżej, przycisk pod 7 do momentu zniknięcia obrazu).
3.Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
W przypadku braku dźwięku na pojedynczym kanale, należy wcisnąć przycisk OPT i sprawdzić, czy wybrana jest prawidłowa ścieżka dźwiękowa (polski).
Miernik sygnału.
Nieprawidłowe wartości sygnału lub jakości, mogą powodować nieprawidłowy odbiór poszczególnych kanałów.
Aby sprawdzić wartość sygnału należy:
1.Wcisnąć przycisk “menu” na pilocie, wybrać z kategorii diagnostykę i zaznaczyć pozycję miernik sygnału.
Siła powinna być w przedziale między 50-70% , jakość ok. 100%. W przypadku wartości przekraczających podane zakresy, należy sprawdzić podłączenie kabla antenowego lub rozgałęźnika sygnału, jeśli takowy jest zainstalowany.
2.Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z Działem Technicznym.

 

Zmiana listy kanałów na radiowe/tv.
Na dowolnie wybranym kanale wciskamy przycisk OK, a następnie za pomocą strzałek na pilocie wybieramy poszczególną listę kanałów/stacji radiowych.

Dekoder TECHNISAT

Podłączenie.
1. Podłącz przewód antenowy do gniazda antenowego w dekoderze.
2. Połącz dekoder z telewizorem za pomocą przewodu HDMI lub przewodu Euro.
3. Włóż kartę conax chipem do dołu, w gniazdo w dekoderze.
4. Podłącz przewód zasilający do gniazda power w dekoderze.
5. Wybierz odpowiednie źródło w opcjach telewizora (w zależności od portu w TV, do którego podłączyliśmy dekoder).
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
1.Wcisnąć przycisk menu i wybrać pozycję “Ustawienia”.
2.Następnie wybrać pozycję “ustawienia fabryczne”.
3. W kolejnym kroku wybrać “przywróć ustawienia fabryczne” i przy komunikacie “czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne” wybrać: tak(po tej czynności dekoder wyłączy się na ok 30s).
4. W następnym kroku trzeba wybrać język menu dekodera i później kraj(w obydwóch przypadkach wybieramy polski).
5. Przy planszy “format obrazu” wybrać opcję 16:9 w przypadku telewizorów led/lcd lub opcję 4:3 w przypadku telewizorów kineskopowych. Wybór zatwierdzamy przyciskiem ok.
6. W kolejnym kroku należy wybrać opcję “wszystkie kanały”. Po zatwierdzeniu czekamy, aż postęp dojdzie do wartości 100%.
7. Planszę aktualizacji danych i pobieranie danych sfi pomijamy żółtym przyciskiem.
Na końcu przyciskiem zielonym na pilocie kończymy instalację (powinny pojawić się kanały).
Własna lista kanałów.
1. Z menu wybrać pozycję: organizacja list TV.
2. Za pomocą niebieskiego przycisku na pilocie wybrać funkcję, jaką chcemy wykonać:
sortuj w przypadku zmiany kolejności kanałów na liście lub usuń w przypadku usunięcia kanałów z listy.
3. Następnie wybrać kanał, który chcemy usunąć/zmienić jego pozycje, poprzez wybór żółtego przycisku na pilocie. W przypadku zmiany kolejności kanału, po wciśnięciu żółtego przycisku, należy wybrać kanał, który zostanie zamieniony kolejnością i ponownie wcisnąć żółty przycisk.
4. Zmiany zatwierdzić przyciskiem exit.
Kody błędów.
Brak sygnału:
W przypadku tego błędu, należy sprawdzić podłączenie przewodu antenowego do dekodera lub rozgałęźnika jeśli, taki jest zainstalowany. Jeśli podłączenie jest prawidłowe a komunikat dalej się wyświetla, należy skontaktować się z Działem Technicznym.,
Fałszywa karta/problem z karta:
W przypadku tego błędu, należy sprawdzić, czy karta jest prawidłowo włożona do dekodera (chipem do dołu i do dekodera) i wykonać restart prądowy dekodera. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować sie z Działem Technicznym.
Brak dostępu:
Błąd pojawia się w przypadku, gdy wybrany kanał nie należy do pakietu klienta lub gdy sygnał aktywacyjny nie dotarł prawidłowo do dekodera (podczas automatycznego odświeżenia ważności karty dekoder był wyłączony). W tym przypadku, należy skontaktować sie z Działem Technicznym w celu ponowienia sygnału aktywacyjnego.
Nie działa pilot / zmiana trybu pracy pilota.
Pilot od dekodera Technisat pozwala w niektórych przypadkach sterować innymi urządzeniami RTV. Aby przywrócić tryb odpowiedzialny za sterowanie dekoderem, należy przytrzymać przycisk sat1 i ok. Po tej czynności dekoder powinien ponownie reagować na polecenia z pilota.

 

Miernik sygnału.
Nieprawidłowe wartości sygnału lub jakości, mogą powodować nieprawidłowy odbiór poszczególnych kanałów.
Aby sprawdzić wartość sygnału, należy na dowolnym kanale wcisnąć przycisk ok, a następnie wybrać opcję status (żółty przycisk). Poziom powinien być w przedziale między 50-70%, jakość – 100%. W przypadku wartości przekraczających podane zakresy, należy sprawdzić podłączenie kabla antenowego lub rozgałęźnika sygnału, jeśli takowy jest zainstalowany.
Zmiana źródła dźwięku.
Aby zmienić źródło dźwięku, należy wcisnąć przycisk OPT lub Sound na pilocie od dekodera. Następnie strzałką w prawo lub lewo wybieramy interesującą nas ścieżkę dźwiękową.