PROJEKTY UNIJNE

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

W ramach działania 8.4 ,,Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ,,ostatniej mili” osi priorytetowej 8. ,,Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 SERVCOM S.A realizowała projekty w 86 miejscowościach w województwie wielkopolskim i kujawsko- pomorskim. Dzięki inwestycją mieszkańcy mogą cieszyć się światłowodowym dostępem do szerokopasmowego internetu. Projekty pozwolił na przyłączenie każdego domu do jednej z najnowocześniejszych sieci światłowodowych w Polsce. FTTH ( Fiber to the home – światłowód do każdego domu ). Światłowód to nieograniczone możliwości przesyłowe, już dziś abonenci sieci Serv-Net mogą korzystać z Internetu o przepływności do 100Mb/s , Telefonii Stacjonarnej oraz Cyfrowej Telewizji Kablowej Nowej Generacji.

    Projekty zrealizowane:

• POIG 08.04.00-30-066/10-01

Rozbudowa sieci światłowodowej sieci Serv-Net o nowe lokalizacje dostaw Internetu.

• POIG.08.04.00-04-042/11-00

Rozbudowa sieci światłowodowej SERV-NET o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w woj. kujawsko- pomorskim – miejscowość: Pakość.

• POIG.08.04.00-30-041/11-00

Rozbudowa sieci światłowodowej SERV-NET o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w woj. wielkopolskim – miejscowości: Nekielka, Lubiń i Zieleń.

• POIG.08.04.00-04-049/12-00

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-Net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w województwie kujawsko-pomorskim.

• POIG.08.04.00-30-047/12-00

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-Net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w województwie wielkopolskim.

• POIG.08.04.00-04-200/12-00

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-Net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego – miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w powiatach: żnińskim, mogileńskim i inowrocławskim.

• POIG.08.04.00-30-084/13-00

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-Net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego – miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim Nabór I 2013.

• POIG.08.04.00-04-083/13-00

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-Net – miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w powiatach: żnińskim, mogileńskim i inowrocławskim. Nabór I 2013.

    Odsyłacze do ważniejszych stron internetowych:

• Strona Unii Europejskiej : www.europa.eu

• Strona POIG:  www.poig.gov.pl

• Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju): www.mr.gov.pl

• Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Koordynacji Funduszy Europejskich): www.mc.gov.pl

• Instytucja Wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl