PAKIETY USŁUG

Servcom S.A. z siedzibą w Trzemesznie, będący Państwa dostawcą usług telekomunikacyjnych uprzejmie informuje, iż w celu realizacji zobowiązania przyjętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach decyzji nr RPZ 10/2017 wydanej w dniu 27 grudnia 2017 r. na podstawie art. 27 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Informuje Państwa, iż :

  • Jednostronna zmiana wysokości opłat dokonana przez Servcom S.A. z siedzibą w Trzemesznie w zawartych z Państwem umowach na świadczenie usług telekomunikacyjnych, mająca miejsce w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku była nieskuteczna i w związku z tym przysługuje Państwu prawo do uzyskania zwrotu części abonamentu, na zasadach określonych w pkt b. poniżej,
  • Za każdy miesiąc, przez który Państwo opłacali abonament w podwyższonej wysokości, wynikającej z wprowadzenia jednostronnych zmian warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt a. powyżej przysługuje Państwu zwrot w wysokości 5 (pięciu) złotych począwszy od czerwca 2016 r. aż do dnia, w którym Servcom S.A. z siedzibą w Trzemesznie zakończył świadczenie usług na rzecz Państwa na podstawie umowy, której dotyczyła zakwestionowana zmiana, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 roku, pod warunkiem złożenia oświadczenia, zawierającego co najmniej następujące dane: numer abonenta lub numer PESEL, numer rachunku bankowego, na który dokonany powinien zostać zwrot, imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz podpis. Powyższe oświadczenie można przesłać na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: rekompensaty@serv-net.pl w terminie miesiąca od dnia doręczenia Państwu indywidualnego komunikatu drogą pisemną.
  • Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr RPZ 10/2017

Liczba kanałów w pakiecie

81

24 HD

wszystkie kanały >

Liczba kanałów w pakiecie

156

51 HD

wszystkie kanały >

Liczba kanałów w pakiecie

156

51 HD

wszystkie kanały >

Liczba kanałów w pakiecie

169

55 HD

wszystkie kanały >

Liczba kanałów w pakiecie

156

51 HD

wszystkie kanały >

Prędkość łącza:

Prędkość łącza:

Prędkość łącza:

Prędkość łącza:

Prędkość łącza:

Dodatkowe korzyści:

HBO HD w prezencie przez 2 miesiące

Dodatkowe korzyści:

HBO HD w prezencie przez 2 miesiące

Dodatkowe korzyści:

HBO HD w prezencie przez 2 miesiące

Dodatkowe korzyści:

HBO HD w prezencie przez 2 miesiące

Dodatkowe korzyści:

HBO HD w prezencie przez 2 miesiące

abonament miesięczny:

59,90 zł/mc

abonament miesięczny:

89,90 zł/mc

abonament miesięczny:

99,90 zł/mc

abonament miesięczny:

129,90 zł/mc

abonament miesięczny:

119,90 zł/mc

do końca 2020r,
potem 139,90 zł/mc

Długość umowy: 24 miesiące

Długość umowy: 24 miesiące

Długość umowy: 24 miesiące

Długość umowy: 24 miesiące

Długość umowy: 24 miesiące

Usługa dostępna gdy istnieją warunki techniczne przyłączenia do sieci. Podane ceny są cenami brutto zawierające wliczony rabat, który przysługuje klientowi przy wyborze opcji e-faktuta. Lista programów w poszczególnych pakietach ma charakter informacyjny i nie stanowi Oferty Usług Operatora.